Regression

Tidigare liv

En person kan ha saker från barndomen som ligger väl dolt som vi inte minns men hindrar oss på olika vis i vår utveckling, men kan även påverka oss i vårt mående. Man kan också ha fragment av vissa bitar men man kan ha svårt att förstå vad det är och har en önskan om att få svar.
Hypnos är ett tryggt sätt att arbeta med det som finns dolt i ditt undermedvetna där våra minnen finns.

Att hitta minnen kan i stunden kan i just det tillståndet upplevas smärtsamma men försvinner ganska fort och man upplever i stället ett fridfullt lugn och stillhet.

Tidigare liv är ett sätt att lösa gamla mönster som upprepas i det här livet.
Det kan försvinna kroppsliga symtom i det här livet genom att gå bakåt i tiden och se eller uppleva orsaken.
Att gå bakåt i tiden kan även få oss att förstå olika kopplingar till personer vi har i det här livet. Att få insikt om sina själsliga band till andra, när vi får svar på olika delar kan det ger ett lugn och välbefinnande. Och kan ge oss styrka i att fortsätta livet utan hinder, när vi har fått mer insikt om vad, hur och varför.

Telefon

072 - 895 07 82

Adress

Sörvik, Bäcken

572 93 Oskarshamn
Kontakta mig

Hör gärna av dig om du har några frågor, funderingar eller om du vill boka en tid. 

Kontaktformulär
reCAPTCHA