Hypnosyntesterapi

Hyposyntesterapi

Vill du bli fri från det som hindrar dig att uppnå din inre frid och upptäcka din egna inre sanning. Vill du kunna se livet i ett större perspektiv och själv ta del av det. Att känna din egna inre kraft.

Har du en önskan om att få uppleva harmoni och glädje i livet. Uppleva en trygghet och säkerhet inom dig där din tillit till dig själv stärks och får dig att minska på oro, och tvivel i livet.

När du har tillit till dig själv, känner dig trygg och stabil så kan du se att det som påverkat dig från förflutna inte längre behöver närvara, utan se framtiden i full närvaro och förståelse i allt som sker här och nu!

Hyposyntes kan hjälpa oss med det och att befinna oss i nuet där inte gamla tankar och känslor som ”dåligt samvete”, ”skuld” etc. blir ett hinder för oss att leva våra liv som vi vill och önskar.

Med hjälp av hyposyntesen löser vi blockeringar som hindrar oss att leva fullt ut i glädje och ger oss i stället en känsla av frigörande och positiv kraft där både rädslor, tankar och kontroll minskas.

Hyposyntes är en otroligt fin terapiform som bygger på coachande och terapeutiska inslag med metoder som bl.a. hypnos, sedonametoden och mindfullness.

Telefon

072 - 895 07 82

Adress

Sörvik, Bäcken

572 93 Oskarshamn
Kontakta mig

Hör gärna av dig om du har några frågor, funderingar eller om du vill boka en tid. 

Kontaktformulär
reCAPTCHA